Et vilt foredrag med Halvor Sveen

Et vilt foredrag med Halvor Sveen

Et vilt foredrag!

Halvor Sveen er kanskje mest kjent som ”Farmen-vinner” , men har
også markert seg som foredragsholder med tema om jakt, rovvilt og natur. Han er også naturfotograf og har stor interesse for rovdyr.

Dette er tema som er aktuelle og interessante, så histrorielaget, bondelaget og bonde-og småbrukerlaget i Krødsherad har gått sammen om å engasjere Sveen til å foredra.

Underveis blir det pause og det er mulighet for å kjøpe kaffe og vafler.

kr. 200,- pr. prs., betales ved inngang (kontant)

Åpent for alle

Vel møtt!