Foredrag om Jørgen Moe

Velkommen til et foredrag om en av Krødsherads storheter, Jørgen Moe. I Villa Fridheims utstilling har vi blant annet håndskrevne orginaltaler fra hans virke som prest i bygda over ti år. Vi har flere bøker og gjenstander som er utlånt fra dikterprestens etterkommere på Moe gård i Ringerike.
Kveldens foredragsholder, Preben Johannessen, er avdelingsleder på Ringerikes museum som har flere hundre gjenstander fra Jørgen Moes private hjem. I kveld kan vi høste av hans store kunnskap om presten og dikterens liv og levnet.

Preben L. Johannessen (61) er konservator og avdelingsleder på Ringerikes Museum, en avdeling i Buskerudmuseet. Han er utdannet etnolog fra Universitetet i Oslo.

I sitt foredrag om Jørgen Moe (1813 – 1882) vil han legge vekt på flere sider ved mannen.
Han vil snakke om eventyrinnsamlingen og hvordan samarbeidet med hans gode venn Peter Christen Asbjørnsen var.
Deretter tar Johannessen for seg Jørgen Moes egen diktning og forfatterskap, bl.a. «Fanitullen» og «I brønnen og i tjernet».
Og til slutt vil han se litt nærmere på Moes teologiske karriere, som endte med at han ble biskop i Agder.
Jørgen Moe var dermed en av de mest betydningsfulle personer i Norge i romantikkens gullalder, omkring midten av 1800-tallet.
Han hadde nær tilknytning til Krødsherad, samtidig som han fikk nasjonal betydning.

Det blir mulighet til å kjøpe bøker. Kontant salg.

Inngang kr. 50,-

Fru Theas kafe er åpen.

Velkommen!