Plateslepp!

CD-slipp med Per Åsmund Omholt:

«Vara ungkar og gå fri» – slåtter etter Truls Ørpen

Springaren «Vara ungkar og gå fri» har gitt navnet til CD-en som nå blir utgitt på Heilo/Grappa. Per Åsmund Omholt, opprinnelig fra Veme på Ringerike, spiller her slåtter i tradisjon etter Truls Ørpen fra Krødsherad. Ørpen var en sentral skikkelse i det organiserte folkemusikkmiljøet i første halvdel av 1900-tallet. I heimbygda Krødsherad lærte han av spelemenn født til dels før midten av 1800-tallet og fikk på den måten samlet et stort repertoar av springar, halling og reiselåtter (brudemarsjer) som hadde vært i bruk i bygda. Dette eldre repertoaret er i så måte godt dokumentert, men har likevel vært lite å høre på kappleiker og konserter i seinere tid.

Per Åsmund Omholt har gjennom mange år fordypet seg i dette materialet og brukt det som grunnlag for forskning og formidling gjennom sin tilknytting til folkemusikkstudiet på Rauland på Universitetet i Sørøst-Norge. Endelig har anledningen kommet for å kunne realisere musikken i en CD-utgivelse.

Mange er av slåttene på denne produksjonen er varianter av velkjente slåtter fra nabodistrikt, men en del ser ut til å være unike for bygda, og er trolig ukjente for de fleste. «Kryllingslåttene» kan nok virke noe rett fram – korte og enkle i form – men de er rike på ornamentikk og har tonale og klanglige avskygninger som danner kontraster til mye annet materiale som er vanlig å høre i dag. Utgivelsen er støttet av Kulturrådet.

Per Åsmund Omholt arbeider som forsker og pedagog ved folkemusikkstudiet på Rauland, Universitet i Sørøst-Norge. Her underviser han i tradisjonelt slåttespill på hardingfele og sjøfløyte samt i musikkteoretiske, kulturhistoriske og samfunnsfaglige emner. Forskningen har særlig vært rettet seg mot studier av struktur og tonalitet i folkemusikken.

 

Inngang: 100,-

Inkluderer et glass bobler.

Fru Theas kafe åpner kl. 18.oo med salg av kaffe og vafler før arrangementet.

Merk:  grunn av smittevernreglene, er det kun plass til 50 personer.

Påmelding til: post@villafridheim.no.

Evt. resterende billetter  selges i døra- førstemann til mølla.