Venner av Villa Fridheim

Hvordan bli medlem:
Hvis du ønsker å bli medlem så ta kontakt med enten Villa Fridheim, tlf. 32149406
eller send oss en e-mail med navn og adresse og vi sender deg en giro på medlemskontingent.
Vi trenger både passive og aktive medlemmer!
Medlemskapet koster kr. 275,- pr. år for familie og kr. 150,- pr. år for enkeltmedlem.

Mail- adresse: post@venneforening.no

Fordeler med medlemskapet :
-gratis inngang for 1 person for enkelt medlemskap
-gratis inngang for inntil 4 familimedlemmer for familiemedlemskap
-orientering om virksomheten og arrangementer
-invitasjon til spesielle arrangementer
-årlige tilstelninger for medlemmer
-fellesskap og det sosiale i venneforeningen

Har du ikke gitt grasrotandelen til et lag eller en forening? Vi vil sette stor pris på om Venner av Villa Fridheim blir din mottaker.

 Loppemarked
Venneforeningen tar mot lopper hele året.
Vi tar ikke mot hvite-og brunevarer. Vi er takknemlig  om ting og klær som leveres er helt og rent.
Alt som ikke blir solgt, må vi levere og betale for, så vær snill å ikke bruk oss til å bli kvitt søppel.

Kontakt: tlf. 901 47 300 for å avtale levering.